Левкотриеновите инхибитори01/08/2009

Левкотриеновите инхибитори като montelukast (Singulair) могат да водят до невропсихиатрични нежелани странични действия (промени в настроението и поведенчески отклонения като ажитация, агресивност, тревога, раздразнителност, халюцинации, депресия , безсъние, нощни кошмари, суицидни мисли, тремор), предупреди Американската агенция за храните и лекарствата през януари и задължи през юни фирмите-производителки да включат съответното предупреждение в лекарствените упътвания.

Пациентите, които получават терапия с антагонисти на левкотриеновите рецептори, или техните родители трябва да бъдат предупредени да съобщават на лекуващите лекари за появата на описаните симптоми. При болни, развили невропсихиатрични симптоми, приложението на тези медикаменти трябва да се преустанови.

Singulair се използва за лечение на астма и алергичен ринит.