Лекарствена безопасност01/08/2009

FDA (www.fda.gov) обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти:

– verapamil/trandolapril в комбинация с някои макролидни антибиотици (clarithromycin или erythromycin) води до намален метаболизъм на verapamil в черния дроб, което увеличава плазмената му концентрация. При тази комбинация са описани случаи на хипотония, брадиаритмии и лактатна ацидоза. Verapamil/trandalapril е индициран за лечение на артериална хипертония.

orlistat, приложен заедно с levothyroxine, е свързан със случаи на хипотиреоидизъм, пoказаха данни от постмаркетингови проучвания. При съвместния прием на двата медикамента се препоръчва интервал от поне четири часа, както и периодично мониториране на функцията на щитовидната жлеза.

Orlistat се използва в комбинация с диета, за намаляване на телесното тегло при хора със затлъстяване. Levothyroxine е индициран като заместваща терапия при вроден и придобит хипотиреоидизъм, както и за потискане на тиреоид-стимулиращия хормон при лечението на еутиреоидна гуша.

– ranitidine потенцира ефектите на перорално приложения midazolam, което се дължи на увеличена бионаличност на последния, поради намалена тубулна екскреция, промяна в стомашното рН и инхибиране на цитохром Р450 в черния дроб.

Данните са от пет фармакокинетични изследвания, които показват, че пероралното приложение на ranitidine увеличава сигнификантно (до 65%) експозицията на midazolam. При тези пациенти е наложително мониториране за продължително или дълбоко седиране. Midazolam е краткодействащ бензодиазепин с анксиолитичен, седативен и противогърчов ефект.

– azithromycin потенциира ефектите на пероралните антикоагуланти, се казва в актуализираната лекарствена инструкция на медикамента. При необходимост от комбиниране на двата медикамента, FDA препоръчва стриктно мониториране на протромбиновото време. Azithromycin е макролиден антибиотик, който се прилага при леки и умерено тежки инфекции при чувствителни на антибиотика микроорганизми.

– posaconazole намалява терапевтичната ефективност при комбинирано приложение с metoclopramide или esomeprazole, което се дължи на намалена плазмена концентрация на медикамента. Posaconazole е триазолов противогъбичен препарат, който се използва за профилактика на инвазивни инфекции с Aspergillus и Candida при хора >13-годишна възраст с имуносупресия.

– trandalopril и другите АСЕ инхибитори взаимодействат с инжекционни препарати на основата на златото, което може да доведе до гадене, повръщане, хипотония и зачервяване.

Trandalopril се прилага за терапия на хипертония и за намаление на риска за фатален изход при пациенти с левокамерна систолна дисфункция или при конгестивна сърдечна недостатъчност в първите дни след преживян миокарден инфаркт. Инжекционните препарати на основата на златото се използват при ревматични заболявания (ревматоиден или псориатричен артрит).

– amiodarone увеличава плазмената концентрация на статините, поради взаимодействие на ниво чернодробен цитохром Р450 изоензим 3А4. Поради риск за миопатия/рабдомиолиза с последваща остра бъбречна недостатъчност, се препоръчва по-ниска начална и поддържаща доза на статините при пациенти на терапия с amiodarone.

Amiodarone е клас 3 антиаритмично средство, което се използва за терапия на рецидив на камерна фибрилация или хемодинамично нестабилна камерна тахикардия, която не може да се повлияе от други антиаритмични медикаменти. (ИТ)

Използвани източници:

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-elatedDrugLabelingChanges/ucm133521.htm

2. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-elatedDrugLabelingChanges/ucm133099.htm

3. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-elatedDrugLabelingChanges/ucm133105.htm

4. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-elatedDrugLabelingChanges/ucm133120.htm

5. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-elatedDrugLabelingChanges/ucm119275.htm

6. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-RelatedDrugLabelingChanges/ucm155127.htm

7. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/Safety-AlertsforHumanMedicalProducts/ucm150978.htm