Комбинираното приложение01/08/2009

Комбинираното приложение на двата фекални теста – за откриване на дълговерижна ДНК и за окултно кървене – достига специфичност до 90% за установяване на колоректалния карцином, показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната Седмица на заболяванията на храносмилателния тракт (1).

„Фекалната дълговерижна ДНК (fecal long DNA) може да произхожда от ексфолирането на диспластичните клетки, от интралуменна хеморагия или ексудация на левкоцити. Ако левкоцитите са основният източник на дълговерижната ДНК, тогава фекалната ДНК и нивата на окултно кървене трябва да корелират с ексудацията на клетки. Ако ексфолирането на диспластичните клетки е основният източник, тогава фекалната ДНК и окултната кръв трябва да се използват като допълнителни маркери за колоректален карцином,” коментират авторите.

В изследването са взели участие 70 болни с колоректален карцином, 27 с дебелочревни аденоми (с големина над 1 cm в диаметър) и 70 здрави контроли с нормална ендоскопска находка.

Количествено определяне на дълговерижната ДНК и на окултната кръв във фекалните проби е било направено с помощта на полимеразна верижна реакция и HemoQuant анализ. Целта на проучването е била да установи корелация между двата теста.

Самостоятелното прилагане на теста за дълговерижна ДНК е свързано с откриването на 70% от случаите с колоректален рак и на 46% от случаите с аденоми, докато тестът за окултно кървене е бил ефективен съответно в 50% и 12% от случаите.

При съчетаването на двата теста, процентът на откриване на туморните образувания е бил 80% за колоректалния рак и 46% за аденомите при 90% специфичност на комбинирания тест. Изследването за дълговерижна ДНК е било отрицателен при здравите контроли.

Площта под кривата на стойностите за откриване на колоректалния рак е била 0.82 за фекалната ДНК, 0.78 за окултния кръвен тест и 0.90 за комбинирането от двата метода (р<0.05 за дълговерижната ДНК или окултна кръв срещу комбинацията от тестовете). (КП)

Използван източник:

1. Digestive Disease Week (DDW) 2009: Abstract T2034. Presented June 2, 2009 http://www.ddw.org