Изпълнителната агенция по лекарствата01/08/2009

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ, http://www.bda.bg) предупреди през юни, че самолечението и закупуването на антивирусни лекарства без рецепта, включително чрез интернет е опасно за здравето на хората.

Предупреждението е във връзка с регистрираните случаи на “свински” грип А (H1N1) в България. По повод на разпространението на вируса на грип А (H1N1), СЗО съветва да не се закупуват лекарства за лечение или профилактика, които не са предписани от лекар, съгласно плана за национална готовност за грипна пандемия.

Изследвания показват, че грипен вирус А (H1N1), който се разпространява в момента, е чувствителен към антивирусни средства (www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/swineflu_faq_antivirals/en/index.html) като Tamiflu (oseltamivir) или Rеlenza (zanamivir), които са разрешени за употреба в България. Широко разпространеното неправилнo приложение на тези лекарства може да повиши риска за развитие на резистентност на вируса към тях.

Антивирусните средства трябва да се закупуват само с рецепта, издадена от лекаря, прегледал пациента. Лекарят е този, който може да определи подходящото антивирусно средство въз основа на индивидуалното състояние на пациента, приема на други лекарства, съпътстващи заболявания и други фактори, които могат да повлияят на лечението. Не трябва да се закупуват продукти, продавани извън лицензираната национална лекарствена мрежа.

Освен на необходимостта от рецепта, ИАЛ обръща внимание и на закупуването на антивирусните средства чрез интернет. Съществува значителен риск, когато се закупуват лекарства онлайн (чрез интернет). Потребителите нямат гаранция за безопасността, качеството и ефективността на придобитите чрез интернет лекарства, което излага здравето им на сериозен риск.

Приемът на незаконни или фалшиви лекарства може да доведе до сериозни нежелани реакции, неуспех на лечението или дори до смърт. Такива медикаменти може да не съдържат активно вещество, да съдържат активно вещество, чието количество не отговаря на обявеното, неописани на етикета активни вещества или опасни добавки. В България онлайн търговията с лекарства не е разрешена.

Повече информация за други важни мерки за защита срещу разпространението на грип А (H1N1) можете да намерите на уебсайта на СЗО (www.who.int/en/), който се актуализира редовно. За допълнителна информация вижте “Medical products and the Internet”, СЗО, Женева (http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2277e/). (ИТ)