Етиологично лечение за множествена склероза01/08/2009
До момента липсва етиологично лечение за множествена склероза (MS). Целта на наличните медикаменти, повлияващи патогенезата на заболяването, е да намалят честотата и тежестта на пристъпите, да редуцират броя и обема на лезиите в ЦНС, да забавят прогресията на заболяването и да съхранят качеството на живот на пациентите. Съществуват две групи медикаменти за MS - имуномодулатори и имуносупресори. Имуномодулиращата терапия включва интерфероните (IFN) и глатирамер ацетат (GA). Интерфероните са естествени цитокини, които имат антивирусни, антипролиферативни и имуномодулиращи свойства. На фармацевтичния пазар има два вида IFN beta препарати - IFN beta-1a (Rebif на Merck Serono и Avonex на Biogen Idec) и IFN beta-1b (Betaferon на Bayer Schering и Extavia на Novartis)*. Това са единствените интерферони, одобрени за лечение на пристъпно-ремитентната форма (RRMS) на множествена склероза, които са доказали ефективността си в многобройни клинични изпитвания. При множествена склероза, IFN „се намесват“ на следните нива в патогенетичния имунен процес: - На периферно ниво потискат активирането на имунните клетки (например чрез потискане на взаимодействието антиген-антитяло) и тяхната пролиферация. Възпрепятстват миграцията на клетките на възпалението от периферията към ЦНС - На ниво ЦНС ограничават увреждането на тъканите чрез инхибиране на освобождаването на цитотоксични субстанции и проинфламаторни цитокини, както и чрез стимулиране на отделянето на противовъзпалителни цитокини Имуномодулаторът glatiramer acetate - GA (Copaxone на Teva Pharmaceuticals)* е синтетичен продукт, имитиращ структурата на миелин базисния протеин (myelin basic protein – MBP), който е одобрен за приложение в САЩ още от 1997. Имуносупресорите се използват като втора и трета линия терапия и са средство на избор при тежките, бързопрогресиращи форми на заболяването (първично- и вторично прогресиращи - PPMS и SPMS). Единствените одобрени медикаменти са natalizumab (Tysabri, Biogen Idec/Elan) и mitoxantrone (Novantrone, EMD Serono). * Посочените интерферони и GA се реимбурсират от 1 юни 2009 от НЗОК 100%