Добавянето на metformin01/08/2009

Добавянето на metformin към терапията със sildenafil подобрява в сравнение с плацебо еректилната функция при мъже с инсулинова резистентност, показаха резултатите от пилотно проучване в Аржентина, представени на тазгодишната научна среща на американската Endocrine Society – ENDO 09 (1).

Според авторите на изследването, metformin повишава активността на sildenafil, тъй като увеличава освобождаването на азотен окис (NO) от съдовия ендотел.

Sildenafil е инхибитор на фосфодиестераза 5 (PDE5), който се прилага за лечение на еректилна дисфункция (ED). Данните от проучвания показват, че мъжете с метаболитен синдром (синдром на инсулинова резистентност) и/или с диабет тип 2 имат намален отговор към лечението с тези медикаменти, вероятно поради NO-медиираната ендотелна дисфункция.

Основният механизъм на действие на инхибиторите на PDE5 е да блокират разграждането на освободения NO.

Metformin e одобрен за начална терапия на диабет тип 2, която се назначава успоредно с интервенцията за промяна в стила на живот (диета и редовна физическа активност).

Изследвания при лабораторни животни установиха по-рано, че metformin подобрява еректилната функция.

В настоящото проучване са участвали 30 мъже с висока изходна степен на инсулинова резистентност (доказана с HOMA – модел за оценка на хомеостазата) и тежка AD, въпреки прилаганото лечение със sildenafil. Степента на AD е била оценена с помощта на International Index of Erectile Function 5 (IIEF-5).

Средният изходен скор на IIEF-5 бил сходен в двете групи – рандомизирани да получават метформин или плацебо.

Прилагано в допълнение на терапията със sildenafil, лечението с метформин (1700 mg/ден) е било свързано със значимо в сравнение с плацебо подобрение на изходния IIEF-5 на втория и на четвъртия месец от проследяването.

Терапията с антидиабетното средство е довела до намаляване на инсулиновата резистентност (оценена с HOMA на втория и четвъртия месец), както и с понижаване на индекса на телесната маса и на обиколката на талията още на втория месец.

Авторите смятат, че при пациенти с диабет тип 2 лечението с метформин може да увеличи ефективността на инхибиторите на PDE5 за подобряване на еректилната функция, особено при случаите с незадоволителен преди това отговор.

Недостатък на проучването е малкият брой на участниците в него. Данните от него са все още предварителни, тъй като до момента са публикувани само под формата на абстракт.

Използван източник:

1. Knoblovits P. et al. Metformin improves erectile function in nondiabetic patients with insulin resistance and erectile dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 2009, 94 (6 suppl): Abstract P2-347