Честотата на уроинфекциите01/08/2009

Честотата на уроинфекциите при децата варира в зависимост от възрастта, пола и извършването на циркумцизия при новородените от мъжки пол, смятат авторите на мета-анализ, чиито резултати бяха публикувани в Pediatric Infectious Disease Journal (www.medscape.com/viewarticle/573963_print).

Инфекциите на пикочните пътища са причина за 7% от фебрилните състояния при децата на възраст под две години.

При момичетата, честотата на тези инфекции е съответно: 7.5%, 5.7%, 8.3% и 2.1% във възрастовите групи 0-3 месеца, 3-6 месеца, 6-12 месеца и над 12 месеца.

При момчетата на възраст под три месеца, честотата на инфекциите на уринарния тракт е 2.4% при случаите с извършена циркумцизия и 20.1% при останалите. Във възрастта 6-12 месеца честотата е съответно – 0.3 и 7.3%.

Във възрастта над 12 месеца, заболеваемостта от инфекции на уринарния тракт при момчетата с циркумцизия е под 1%.

Общата заболеваемост от фебрилни и нефебрилни уроинфекции при по-големите деца е постоянна – 7.8%.

Според авторите на мета-анализа, при фебрилни кърмачета от женски пол на възраст под 12 месеца трябва задължително да се изключи наличието на инфекция на уринарния тракт поради високата честота на тези инфекции през първата година от живота на момичетата.

При мъжкия пол, честотата на педиатричните инфекции на уринарния тракт е най-висока през първите три месеца от живота и намалява след това.

При женския пол, честотата на уроинфекциите е най-висока през първите 12 месеца от живота и намалява след това.

* В анализа са включени данните от 18 статии на английски език, публикувани в базите данни MEDLINE и EMBASE. Авторите са използвали термини като инфекции на уринарния тракт, цистит и пиелонефрит, заболеваемост и болестност като ключови думи.