Cervarix осигурява по-добър имунен отговор01/08/2009

Cervarix* (рекомбинантна HPV ваксина срещу 16 и 18 тип вируси) на GlaxoSmithKline (www.cervarix.bg) осигурява по-добър имунен отговор от Silgard (четиривалентна HPV ваксина срещу 6, 11, 16, 18 тип вируси) на седмия месец при жени на възраст 18-45 години, показаха резултати от фаза 3 проучване, представено на International Papillomavirus Conference (IPV, http://www.hpv2009.org), проведена в Malmо, Швеция (1).

Cervarix е създадена за протекция срещу двата най-чести онкогенни типа на човешкия папиломен вирус (HPV) 16 и 18, които са причина за 70% от случаите на рак на маточната шийка.

„Това е първото доказателство, че двете регистрирани HPV ваксини (Cervarix и Silgard) се различават по степента на генерирания имунен отговор срещу HPV 16 и 18”, заяви д-р Anne Szarewski от Wolfson Institute of Preventive Medicine в САЩ.

Сравнително изследване има за цел да проследи два ключови показателя за имунния отговор: неутрализиращи антитела и В-клетки на имунната памет, които са отговорни за дългосрочната протекция срещу HPV инфекция.

Данните сочат, че приложението на Cervarix осигурява над два пъти повече антитела срещу HPV 16 и повече от шест пъти повече антитела срещу HPV 18 от Silgard (Gardasil) на седмия месец след ваксинирането при жени на възраст 18-45 години (р<0.0001).

В същата група са регистрирани 2.7 пъти повече В-клетки на имунната памет срещу HPV 16 и 18 при жени с липса на В-клетъчен отговор преди ваксинирането. B-клетките на имунната памет са от особено значение, тъй като те са първата линия на защита на организма срещу инфекции и осигуряват бързо ниво на антитела при вирусни зарази.

Проучването е сравнително и има за цел да изследва степента на имунен отговор, безопасността и ефективността на Cervarix и Silgard при 1106 здрави жени на възраст 18-45 години от 40 медицински центъра в САЩ. Първична крайна точка е била постигнатата степен на имуногенност на седмия месец след апликацията на ваксините, като е планирано пациентките да се проследят за период от две години.

Данните сочат, че по отношение на безопасността липсва сигнификантна разлика между двете групи, като при Cervarix са регистрирани повече локални реакции (зачервяване и оток) на мястото на апликация, които са били с продължителност <3 дни и не са повлияли комплаянса на пациентките.

Изводите от второ плацебо-контролирано проучване (Immunogenicity and safety of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine) доказаха, че Cervarix осигурява 11-13 пъти по-високи от естествените нива на антитела 7.3 години след приложението при благоприятно съотношение на ефективност/безопасност, което е най-дългият период на проследяване на ефект на HPV ваксина (2). (ИТ)

* Cervarix на GSK е регистрирана в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Einstein M. et al. Comparative evaluation of immunogenicity of two prophylactic human papillomavirus vaccines. Presented at IPV conference Medical Meeting. May 2009

2. De Carvalho N., Roteli-Martins C., Teixera J. et al. Immunogenicity and safety of HPV 16/18- adjuvanted vaccine up to 7.3y. Presented at IPV conference Medical Meeting. May 2009