Бивалентната ваксина01/08/2009
Бивалентната ваксина Cervarix на GSK e с висока имуногенност и ефективност за протекция срещу човешките папиломни вируси (HPV) типове 16 и 18 и свързаните с тях преканцерозни лезии. Ваксината осигурява защита срещу развитието на цервикална интраепителиална неоплазия степен 2+ (CIN2+), свързана с HPV-16 и HPV-18, както и срещу лезии, свързани с неваксиналните типове HPV-31, HPV-33 и HPV-45, показа финален анализ на резултатите от клиничното проучване PATRICIA (Papilloma Trial Against Cancer in Young Adults), публикувани в Lancet (1). Тези пет типа HPV вируси са отговорни за около 82% от всичките цервикални карциноми, като само HPV 16 и 18 са отговорни за 70% от случаите. Cervarix осигурява високоефективна кръстосана протекция и допълнителна защита срещу трите останали най-чести онкогенни HPV типове, освен срещу 16 и 18 (2). Ефикасността на тази ваксина срещу появата на CIN2+, свързана с HPV типове 16 и 18, е 92.8% в предварителния анализ и 98.1% в допълнителния анализ на същата кохорта, като протекцията е още по-изразена по отношение на развитието на CIN3+, които са непосредствен прекурсор на инвазивен рак на маточната шайка. Проучването PATRICIA е проведено при 18 644 жени на възраст от 15 до 24 години от 14 държави. Участничките са били разделени в две групи – ваксинирани с Cervarix и контроли, получили ваксина срещу хепатит А вирус. Приложени са били три дози HPV ваксина (0,1 и 6-и месец), като жените са били проследени за период от 34.9 месеца след третата доза. Ефикасността на Cervarix срещу CIN2+, свързани с 12 неваксинални онкогенни типове, е била 54%. Тъй като много от лезиите са коинфектирани с HPV типове 16 и 18, авторите са провели post hoc анализ с цел да изключат тези лезии. Резултатите от него са показали, че ваксината има ефективност 37.4% срещу CIN2+, свързани ексклузивно с неваксинални типове. Използвани източници: 1. Paavonen J., Naud P., Salmeron J. et al. Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, randomised study in young women. Lancet July 7, 2009 www.thelancet.com 2. www.drugs.com/clinical_trials/published-lancet-cervarix-protects-against-five-most-common-cancer-causing-virus-types-7703