Злоупотребата с алкохол води до есенциален тремор01/06/2009

Консумацията на три алкохолни единици на ден увеличава риска за развитието на есенциален тремор, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (1).

Според авторите, вероятна причина за установената връзка са невротоксичните ефекти на етанола върху малкия мозък. Тази информация е особено важна за пациенти, които използват алкохола като средство за намаляване на симптомите на есенциален тремор (ЕТ).

Причините за развитието на ЕТ са неустановени, но се предполага, че нарушението се дължи на увреждане и загуба на клетките на Purkinje в малкия мозък.

В анализа са включени данните при близо 3300 души на възраст 65 години. Групата е била част от проспективното популационно-базирано проучване Neurological Disorders in Central Spain Study (NEDICES), проведено в Испания.

Около 56% от участниците са съобщили за редовна консумация на алкохол. Есенциален тремор са развили 76 пациенти за период на проследяване от три години.

Високата степен наa хронична консумация на етанол е била свързана с два пъти по-висок риск за развитието на неврологичното нарушение. Всяка допълнителна година на редовен прием на алкохол е увеличавала този риск с 23%.

Използван източник:

1. Louis E., Benito-Leоn J., Bermejo-Pareja F. Population-based study of baseline ethanol consumption and risk of incident essential tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009, 80 (5):494-497 http://jnnp.bmj.com