Warfarin намалява риска за системен емболизъм при предсърдно мъждене01/06/2009

При пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ), лечението с warfarin понижава не само риска за инсулт, но също така и за развитието на системен артериален емболизъм в периферните съдове и вътрешните органи, показа мета-анализ на данните от 15 проучвания в тази област, публикувани в списание Heart (1).

Докато ползата от warfarin за превенция на инсулта при пациенти с ПМ е добре установена, то възможните благоприятни ефекти на антикогуланта до момента не са били изследвани.

В анализа са включени данните при над 16 000 пациенти, при които през периода 1998-2007 година са възникнали 128 периферни емболични събития и 371 случая на масивно кървене.

В сравнение с антитромбоцитните средства (ацетилсалицилова киселина и clopidogrel), лечението с антагониста на витамин К е било свързано с 50% по-нисък риск за системни емболии (OR 0.50), без да довело до повишен риск за масивно кървене (OR 1.07).

В сравнение с плацебо, терапията с warfarin е редуцирала риска за системен емболизъм със 71% (OR 0.29), но при трикратно увеличение на масивното кървене.

Използван източик:

1. Andersen L., Vestergaard P., Deichgraeber P. et al. Warfarin for the prevention of systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation: a meta-analysis. Heart 2008, 94: 1607-1613 http://heart.bmj.com/cgi/content