Вродени сърдечни малформации и синдром на Eisenmenger


md 01/06/2009

Основни правила при провеждане на интервенционални процедури при комплексните вродени сърдечни малформации (ВСМ, CHD) и преглед на новите терапевтични възможности при синдром на Eisenmenger обобщават в по 10 точки две обзорни статии, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1, 2). Интер-венционални процедури 1. Перкутанното затваряне на междупредсърдните дефекти (МПД, ASD) е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.