Valcyte01/06/2009

Valcyte на Roche (www.rocheusa.com/products/valcyte) е стандартна терапия за превенция на цитомегаловирусна (CMV) инфекция при пациенти, подложени на трансплантации на сърце, бъбрек и бъбрек-панкреас. Медикаментът инхибира репликацията на CMV при пациенти, получаващи терапия с имуносупресори.

Данните от две проучвания при пациенти на терапия с Valcyte (valganciclovir hydrochloride) за период от 100 или от 200 дни показаха, че по-дългият прием на медикамента намалява допълнително риска за CMV инфекция, като не се наблюдава увеличаване на заболеваемостта след неговото преустановяване.