МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/06/2009

Уважаеми колеги,

Какво всъщност е МD? Риторичен въпрос, но провокиран от разговори с колеги от цялата страна, някои питащи „кой всъщност списва изданието?“

Списание МD е дайджест на най-новото в света на медицината.

Лекарският редакторски екип на МD абстрактира и обогатява с много допълнителна информация най-интересните статии от „библиите“ на медицинската литература – Lancet, Journal of American Medical Association, New England Journal of Medicine, British Medical Journal и още много авторитетни научни списания, издавани на английски език, и специализирани в различни области на медицината.

Екипът ни е от шестима лекари, като петима от колегите работят във водещи софийски болници. Практикуването на професията, до леглото на болния, ни помага при подбора на интересни, но и полезни за клиничната практика публикации.

А когато имаме нужда от съвет, се обръщаме към 15-те ни научни консултанти, които са водещи експерти в своята област. Не подписваме имената си под статиите, защото подготвяме по много от тях във всеки брой. Но трудът ни не е анонимен – на края на всеки материал, в скоби, са нашите инициали.

Най-важното, което някои читатели пропускат е, че статиите в МD са изцяло базирани на оригинални източници – нашият редакторски труд е насочен към подбора на новините и към поднасянето им в максимално кратък, направо кондензиран и лесен за четене начин.

Много лесно е да се пише дълго и объркано. Нашата експертиза е в писането на кратки и ясни текстове, които обобщават най-важното от публикациите на световни експерти от най-известните клиники и лаборатории, от създадените от огромни научни екипи указания за профилактика, диагностика и терапия на заболяванията.

Но ние добавяме и много допълнителна информация, насочваме към онлайн източници, припомняме къде можете да намерите предишни статии по темата, които са в нашата безплатна Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg).

Моля, обърнете внимание, че най-важното във всяка наша статия е сумирано в първия параграф. Така даваме възможност за бързо преглеждане на новините от всички колеги, независимо от тяхната специалност и интереси. За повече подробности, винаги насочваме към оригиналния източник и към други публикации по темата.

МD не публикува дълги и тежки за четене дисертации. Списанието ни информира за най-новото, интересното и клинично полезното от световната медицинска практика. Да, фокусът ни е основно върху американски и английски издания, но често допълнителната ни информация идва и от немски и френски източници.

Не всеки наш материал е подготвян от специалист в съответната област. Това помага информацията да е поднесена по разбираем за всички колеги начин, без излишно спекулиране с научна терминология. Често даваме английските имена и съкращения – това е помощ за тези, които търсят допълнителни данни в интернет.

С начина си на писане, с публикуването на много илюстрации и графики, с използването на луксозна хартия, се опитваме да разчупим дизайна на МD, да го превърнем в приятно и лесно за четене списание. Но това никога не е за сметка на научната достоверност и поднесените изводи на доказателствената медицина.

Поднасяме много от новините в малки карета, често по няколко от тях на страница – причината е, че искаме да публикуваме колкото може повече информация във все пак ограничения обем на списанието.

Не бива да забравяме, че МD бе създадено от екипа на списанията Доктор D и Кардио D, които от години са авторитетни издания в областта на диабетологията и кардиологията.

И накрая на този поглед в кухнята на МD, искам да благодаря на всички наши читатели. Знаем, че всяка книжка се чете от много лекари (особено в болниците), знаем, че се чете седмици и месеци наред (видях подредени броеве на МD от предишни години в различни кабинети), знаем, че всеки ден десетки колеги влизат в уеб страницата на нашата Mедицинска база Dанни – това е най-голямото признание за труда ни. Благодаря!

Приятно четене на МD

Моля, покажете го и на колега

И не забравяйте да се абонирате