Употребата01/06/2009

Употребата на комбинирани орални контрацептиви (КОК) е свързана с повишен риск за развитието на системен лупус еритематозус (SLE), показаха резултатите от популационно-базирано проучване в Канада, публикувани в списание Arthritis Care & Research (1).

Според авторите на изследването, естрогените могат да модулират имунната система, провокирайки автоимунен отговор. Рискът е по-висок при прием на първа и втора генерация хормонални противозачатъчни средства, като опасността е най-голяма при започналите наскоро контрацепцията и значително намалява с понижаването на дозата на естрогените в последните поколения КОК.

Съществуват данни, че ендогенните хормонални фактори играят важна роля в етиологията на SLE. Влиянието на екзогенния естроген като пусков механизъм за SLE е противоречива, затова авторите на проучването са анализирали данните при 768 жени със SLE и 7817 здрави контроли.

Резултатите показват, че относителният риск за SLE, свързан с употребата на КОК, като цяло е нисък – 1.19. Настоящата употреба на контрацептиви е била свързана с 1.54 пъти увеличена вероятност за SLE, като най-голям риск е бил отчетен при жените, започнали наскоро да използват контрацептиви – 2.52 (в сравнение с по-ниския риск при употребяващите КОК от дълго време – съответно 1.45).

Настоящата експозиция на контрацептиви от първо и второ поколение е била свързана с особено висок риск – 1.65 пъти, като рискът е бил зависим от дозата на ethinyl estradiol съответно – 1.42, 1.63 и 2.92 при дозировка </=30 mcg, 31-49 mcg и 50 mcg. (КП)

Използван източник:

1. Mikaeloff Y., Hudson M., Suissa S. et al. Combined oral contraceptive use and the risk of systemic lupus erythematosus. Arthr Care Res. 2009;61:476-481 www3.interscience.wiley.com/journal/77005015/home