Удължаване на терапевтичния прозорец за прилагане на tPA при остър исхемичен инсулт01/06/2009

Тромболитичната терапия с тъканния плазминогенов активатор (tPA, alteplase)* може да бъде прилагана между три и 4.5 часa от началото на острата симптоматика при исхемичен инсулт, според новата препоръка на експертите от Американската сърдечна асоциация и Американската асоциация по инсулт (American Heart Association/American Stroke Association), публикувана през май в списание Stroke (1).

Указанията се основават на резултатите от проучването ECASS 3 (European Cooperative Acute Stroke Study 3), които демонстрират ефективността на тромболитичното лечение, приложено и след установения тричасов терапевтичен прозорец (2).

„Критериите за приложение на tPA след третия час не се различават съществено от тези, небходими за провеждането на тромболитичната терапия в по-ранната фаза на острия инсулт, като на лечение с tPA не подлежат болни на възраст над 80 години; пациенти, лекувани с орални антикоагуланти; с подлежащ диабет; с базални стойности над 25 по скалата на National Institutes of Health Stroke”, коментират авторите.

„Тези ограничения се налагат поради липсата на достатъчно данни за ефективността на tPA след тричасовия терапевтичен прозорец при посочените групи болни“, допълват изследователите.

Според новото указание, лекарите не трябва да отлагат във времето тромболитичната терапия, ако имат възможност да я започнат по-рано, преди третия час. Необходимо е да се спазват стриктно противопоказанията за приложение на tPA.

Възможността за интраартериалното приложение на tPA и на механичните устройства за отстраняване на тромба след третия час подлежи на допълнително уточняване, след провеждане на необходимите проучвания.

Европейската организация по инсулт (ESO) промени още през януари тази година своите препоръки, като разшири терапевтичния прозорец за венозното приложение на tPA до 4.5 часа след изявата на исхемичния инсулт (клас I, ниво А). (КД)

* alteplase с търговско име Actilyse на Boehringer Ingelheim е регистрирана в България

За допълнителна информация:

Alteplase при остър исхемичен инсулт, дори и след тричасовия терапевтичен прозорец. MD 2009, брой 3 (май) http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Del Zoppo G., Saver J., Jauch E. et al. Expansion f the time window for the treatment of acute ischemic stroke with intravenous tissue plasminogen activator. A Science Advisory from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2009, May 28 http://stroke.ahajournals.org

2. Hacke W., Kaste M., Bluhmki E.et al for the ECASS Investigators. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New Engl J Med 2008, 359: 1317-1329 http://content.nejm.org