Терапия на хиперхолестеролемията


md 01/06/2009

Хиперхолестеролемията е една от водещите причини за атеросклероза. Честотата на коронарна болест (КБ) обикновено е ниска сред популации с ниска концентрация на серумния холестерол (например сред жителите на Китай и Япония). Редица проучвания (още преди създаването на статините) доказаха, че намалението на хиперхолестеролемията е от ключово значение за понижаване на коронарния риск (1). Холестеролът играе […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.