Tarenflurbil е неефективен при болест на Alzheimer01/06/2009

Тarenflurbil (Flurizan) не е успял да постигне значим ефект във фаза 3 клинично проучване при пациенти с лека болест на Alzheimer (AD), поради което неговото по-нататъшно развитие се преустановява, обяви през 2008 година фирма Myriad Genetics. Проучването, наречено Act-Earli-AD, е имало за цел да сравни ефективността на tarenflurbil с плацебо при болни с лека AD. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.