Скринингът01/06/2009

Скринингът за цервикален карцином не трябва да се прекратява след 50-годишна възраст, дори при няколко негативни натривки, показаха резултати от проучване, публикувано в списание British Medical Journal (1, 2).

Според някои учени, проследяването за рак на маточната шийка трябва да се преустанови при жени >50 години с няколко предходни отрицателни теста, тъй като е с минимални (или никакви) предимства.

Съвместното датско-холандско проучване е анализирало данни от регистъра за злокачествени заболявания PALGA, като е разделило индивидите в две възрастови групи: 30-40 години (n=445 000) и 40-45 години (n=219 000). Всички жени са имали три предходни негативни цервикални натривки и са проследени за цервикален карцином за период от 10 години.

Резултатите показват, че в края на проучването честотата на заболяването е била сходна в двете възрастови групи: 41/100 000 (в групата 30-40 години) и 36/100 000 (в групата 40-45 години).

Рискът за развитие на цервикален карцином не е бил свързан с възрастта на жените, които са проследявани редовно и са били с предходни негативни резултати. Необходимо е придържането към установените стандарти за скрининг за цервикален карцином, които препоръчват проследяване на жените до 65-годишна възраст, е заключението на авторите. (ИТ)

Използвани източници:

1. Rebolj M., Ballengooijen M., Lynge E. et al. Incidence of cervical cancer after several negative smear results by age 50: prospective observational study.

http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.b1354

2. Strander B. At what age should cervical screening stop? http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.b809