Semagacestat навлезе във трета фаза на клинично проучване за лечение на лека болест на Алцхаймер01/06/2009

Инхибиторът на гама-секретазата (LY450139 на Eli Lilly и Elan) навлезе през 2008 година в трета фаза на клинично проучване за лечение на лека до умерена AD. IDENTITY (Interrupting Alzheimer’s Dementia by Evaluating Treatment of Amyloid Pathology) е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване, в което ще участват около 1100 пациенти от 22 държави, които ще получават терапия с LY450139 (semagacestat) или плацебо в продължение на около 21 месеца.

Rember на TauRx Therapeutics завърши успешно фаза 2 на клинични проучвания. Медикаментът е първият инхибитор на агрегацията на Tau протеина. Данните показаха, че терапията с него забавя прогресията на лека до умерена AD (намалява загубата на когнитивните функции с 81% за период на приложение около 50 седмици).