Рискът за перинатална смърт01/06/2009

Рискът за перинатална смърт е по-висок при плодовете на жени с повишени тиреоидни антитела през първия триместър на бременността, в сравнение с тези без подобни антитела, показаха резултатите от популационно-базирано проучване във Финландия*, публикувани в списание Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Тиреоидният автоимунитет по време на първия триместър от гестационното развитие е независим фактор за повишена перинатална смъртност, вероятно поради увеличения риск за усложнения като артериална хипертония, преекламсия, сърдечна недостатъчност и преждевременно раждане.

Наличието на тиреоидни антитела оказва влияние върху растежа на плода и увеличава неговия риск за перинатална смърт в по-голяма степен, отколкото тиреоидния хормонален статус на майката, смятат авторите.

При участничките в проучването са били изследвани през първия триместър на бременността серумните нива на тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) и свободен тироксин (fТ4), както и титрите на тиреоид-пероксидазните (TPO-Ab) антитела и тиреоглобулиновите антитела (TG-Ab).

Децата на майките с повишени нива на TPO-Ab и TG-Ab през ранната бременност са имали по-висока перинатална смъртност – съответно 3.1 и 2.5 пъти, в сравнение с референтната група, независимо от тиреоидния хормонален статус на майките.

По-големи за гестационната възраст плодове са родили TPO-Ab позитивните бременни (съответно 2.4% в сравнение с 0.8% от TPO-Ab негативните), както и жените с нисък TSH и висок свободен T4 (съответно 6.6% в сравнение с 2.5% от майките с нормална тиреоидна функция).

Установено е било също по-голямо тегло на плацентата при родилки с нисък TSH и висок fТ4, или с висок TSH и нисък fТ4, както и отново при TPO-Ab позитивните през първия триместър.

„Тиреоидната дисфункция по време на ранната бременност повлиява растежа на плода и плацентата”, е основният извод на изследователите. (КП)

* база данни от Northern Finland Birth Cohort 1986, в анализа са участвали 9247 бременни жени

Използван източник:

1. Mаnnistо T., Vааrаsmаki M., Pouta A. et al. Perinatal outcome of children born to mothers with thyroid dysfunction or antibodies: A prospective population-based cohort study. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:772-779 http://jcem.endojournals.org