Ревизирани указания на Европейската организация по инсулт


md 01/06/2009

Тромболитичната терапия с рекомбинантен тъканнен плазминогенов активатор – rtPA (0.9 mg/kg, максимална доза 90 mg), приложена до 4.5 часа от началото на симптоматиката при остър исхемичен инсулт, подобрява значимо преживяемостта и изхода при пациентите, според ревизираните указания на Европейската организация по инсулт (European Stroke Organisation – ESO) (1). Резултатите от проучването ECASS 3 (European Cooperative […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.