Псориазисът01/06/2009

Псориазисът е независим рисков фактор за захарен диабет и артериална хипертония, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

В изследването са участвали 78 061 жени, проследени през периода 1991 до 2005 година. От цялата група, с псориазис са били 1813 (2.3%) жени.

По време на проследяването, са били установени 1560 случая (2%) на диабет и 15 724 случая (20%) на хипертония.

При пациентките с псориазис е бил установен 1.63 пъти по-висок относителен риск за диабет и 1.17 пъти за хипертония в сравнение с останалите участнички. Муливариантните анализи са показали, че връзката не се влияе значимо от възрастта, индекса на телесна маса или пушаческия статус.

„Тези данни подчертават факта, че псориазисът е системно нарушение, а не само кожно заболяване,” коментират авторите на изследването. „Необходими са нови проучвания за да се разберат по-добре механизмите, свързани с тази асоциация, и да се установи дали лечението на псориазиса може да намали риска за диабет и хипертония”.

Използван източник:

1. Qureshi A., Choi H., Setty A. et al. Psoriasis and the risk of diabetes and hypertension: a prospective study of US female nurses. Arch Dermatol 2009;145:379-382 http://archderm.ama-assn.org