Произход на новия грипен A (H1N1) вирус01/06/2009

Генетичният анализ на грипния вирус A (H1N1), изолиран от болни, показва, че той носи нуклеотидни последователности, близки до тези на хибридните вируси на свинския грип, разпространени в Северна Америка, Европа и Азия (3, 4, 5). Сегментите, кодиращи полимеразния комплекс, хемаглутинините, ядреният протеин и останалите вирусни протеини показват над 90% нуклеотидна идентичност с вирусите на свинския […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.