Причини за нозокомиални постоперативни уроинфекции01/06/2009

При пациенти, при които се провежда трансуретрална резекция на простатата (transurethral resection of the prostate – TURP), наличието на уретрален катетър при хоспитализация и лечението с антибиотици непосредствено преди провеждането на TURP представляват значим рисков фактор за развитие на вътреболнична уроинфекция, показаха резултатите от проучване, представени на 24-ия конгрес на Европейската асоциация по урология (1).

Данните са от изследването GPIU (Global Prevalence Study on Nosocomial UTI in Urology), започнало през 2003 в Европа, но през 2006 са включени и азиатски страни. Целта е да се установят рисковите фактори за появата на вътреболнични уроинфекции при пациенти след TURP.

Проследено е влиянието на фактори като наличието на уретрален катетър, провеждана антибиотична терапия непосредствено преди интервенцията, продължителност на катетиризацията, наскорошна смяна на катетъра.

В проучването са включени 599 пациенти, от които над 60% са били на възраст над 65 години. Честотата на уроинфекциите е била 9.7% при болните над 65 години и 11.2% в по-младата възрастова група.

Сред участниците с уретрален катетър при хоспитализация, 17.3% са развили уроинфекция след TURP, съпоставени с 6.3% при тези без катетър (р=0.001). В подгрупата на болните с антибиотичен курс непосредствено преди интервенцията, 13.2% са развили постоперативна уроинфекция, в сравнение със 7.8% при тези без антибиотично лечение (р=0.001).

При пациентите, които не са били с катетър преди TURP или които са били катетиризирани за по-малко от една седмица, 7.9% са били с постоперативна уроинфекция, съпоставени с 19.1% от участниците, които са били с катетър за повече от една седмица (р=0.001). При мъжете, при които катетърът е бил сменен в седмицата, непосредствено преди TURP, 18.7% са развили инфекция, в сравнение с 9.9% с тези без смяна на катетъра (р=0.001).

Най-вероятната причина за появата на уроинфекция при пациентите, провеждали предварително антибиотично лечение, е развитието на резистентност. Според изследователите, ако състоянието на даден пациент позволява, най-добре е той да не бъде катетиризиран, но ако това се налага, те препоръчват това да бъде за максимално кратък срок. (КД)

Използван източник:

1.European Association of Urology (EAU) 24th Annual Congress: Abstract 431. Presented March 19, 2009 http://www.eaustockholm2009.org