При деца01/06/2009

При деца на възраст между шест и 11 години с неконтролирана алергична астма включването на анти-IgE моноклоналното антитяло omalizumab* води до значимо намаляване на честотата на пристъпите, показаха резултатите от проучване на д-р Bob Lanier и сътр. от University of North Texas, представени на годишната среща на Американската колегия по астма, алергии и имунология (www.acaai.org).

Моноклоналното антитяло оmalizumab е одобрено за приложение при деца над 12 години и възрастни с умерена до тежка персистираща астма, като в момента се обсъжда неговото лицензиране и в по-ниската възрастова група (шест-11 години).

В настоящото рандомизирано, плацебо-контролирано фаза III проучване, 576 деца с тежка персистираща алергична астма, неповлияваща се от лечение с инхалаторни кортикостероиди (fluticasone 200 mcg или съответния еквивалент), са получавали omalizumab (n=384) или плацебо (n=192). Активното вещество е въвеждано субкутанно на всеки две до четири седмици в доза от 75 до 375 mg.

В края на 24-та седмица, omalizumab е довел до значимо намаляване на честотата на тежките астматични пристъпи с близо 31% в сравнение плацебо. В края на 52-та седмица, честотата на пристъпите в терапевтичната група е била редуцирана с 43% в сравнение с контролите.

Нежеланите реакции са били сходни между двете групи и са включвали назофарингит, синуит и инфекции на пикочните пътища. Преобладаващата част от тях (91%) са били леки до умерени по тежест. Две деца от терапевтичната група са преустановили лечението си поради главоболие и бронхит.

Според авторите, оmalizumab е ефективен, тъй като повлиява основния патологичен процес, а не само контролира симптомите. (КД)

* omalizumab (Xolair, Novartis) е регистриран в България