Повтарящите се анестезии в ранна детска възраст увеличават риска за нарушения в способностите за обучение01/06/2009

Повтарящите се анестезии в ранна детска възраст са свързани с повишен риск за нарушения в способностите за обучение в училищна възраст, показаха резултатите от популационно-базирано ретроспективно кохортно проучване на д-р Randall Flick и сътр. от Mayo Clinic, САЩ, публикувани през април в списание Anesthesiologia (1). Въпреки че данните от изследването доказват наличието на асоциация между […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.