По-висока смъртност при преждевременно родените бебета, особено чрез цезарово сечение01/06/2009

Честотата на преждевременните раждания се увеличава, а с тях заболеваемостта и смъртността, особено сред новородените чрез цезарово сечение (секцио) деца. Смъртността в тази група е по-висока шест пъти в сравнение с родените на термин по естествен път и три пъти в сравнение с родените на термин чрез секцио, показват резултатите от проучване, представени на тазгодишната клинична среща на Американското дружество на акушерите и гинеколозите (1).

През последните няколко години специалистите все по-често предупреждават, че предприемането на цезарово сечение преди последната седмица от бременността (късно преждевременно раждане) носи сериозни рискове за новороденото. Въпреки предупрежденията, в много случаи се прибягва към раждане по оперативен път без медицински показания и то преди плодът да навърши 39 седмици.

Настоящето популационно-базирано, кохортно изследване се различава от останалите по това, че фокусира върху детската смъртност по време на първата година от живота, а не само върху перинаталната смъртност.

Проучването преставлява 10% извадка от 12 милиона раждания, регистрирани в САЩ за периода 2000-2002 година. В него са прегледани ражданията и смъртните актове, както и гестационната възраст на бебетата, като окончателният размер на извадката е бил над един милион раждания.

Случаите са били определени като „късно преждевременно родени“ деца, а бебетата, родени на термин, са използвани като контроли.

Изключващи критерии са били: многоплодна бременност, раждане на мъртъв плод, случаите, когато гестационната възраст или начинът на раждане не са били отбелязани в документите.

Резултатите показват, че честотата на много ранните преждевременни раждания (<32 седмица) е била постоянна, за разлика от късните преждевременни раждания (между 34 и 36 гестационна седмица), които са били 75% от всички раждания преди термин.

Заболеваемостта и смъртността в групата на късните преждевременни раждания са били съответно седем и три пъти по-високи в сравнение с родените на термин бебета, като тази честота се е модифицирала от начина на родоразрешение.

Анализът на данните показва, че децата с ниско телесно тегло са били по-често в групата на късно преждевременно родените чрез секцио. Смъртността през първата година при родените по естествен начин деца на термин или преди термин е била съответно 2.1 срещу 6.1 на 1000 живи раждания. Смъртността при бебетата в групата на късните преждевременни раждания чрез секцио е била 12.9 на 1000.

Авторите разделят групата на родилите чрез секцио, на жени с родова дейност и такива без родова дейност. Резултатите показват, че смъртността е била по-висока във втората група – съответно 13.4 на 1000 срещу 8.1 на 1000.

„Преждевременното раждане е причина за 75% от перинаталната и 85% от неонаталната детска смъртност, както и за трайни увреждания на различни органи и системи при преживелите деца,“ коментират авторите. „Ето защо са необходими максимални усилия за достигане на термина, като по този начин значително се намаляват случаите на смърт през първата година след раждането”. (КП)

Използван източник:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 57th Annual Clinical Meeting: Papers on Current Clinical and Basic Investigation. Presented May 4, 2009 http://www.acog.org