Оглед на кожата за ранно откриване на меланом01/06/2009

Меланомът се диагностицира по-често при по-възрастните мъже (=/>65 години) от лекар, в по-ранен стадий на заболяването (по-малък диаметър на тумора), при анатомична локация на гърба или при анамнеза за апитични невуси, показаха два анализа на данните от проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1, 2).

Целта на изследването, спонсорирано от американския National Cancer Institute, е била да идентифицира факторите, свързани с по-ранното откриването на злокачественото заболяване на кожата, при мъжката популация.

Участвалили са 227 пациенти на възраст =/>40 години с установен инвазивен меланом през предшестващите три месеца, като от тях – при 57 души (25.1%) туморът е бил с диаметър =/>2.00 mm при поставяне на диагнозата.

Болните са попълнили въпросници по отношение на предварителните си познания за кожния карцином, провежданите кожни прегледи, начинът на установяване на измененията (от самия пациент, друг човек или от лекар), наличието на анамнеза за апитични невуси и социални фактори (образование).

Данните от единия анализ показват, че мъжете, при които диагнозата е била поставена при по-голям диаметър на тумора (=/>4.00 mm), са били: с по-ниско образование, без анамнеза за атипични невуси, както и по-често измененията са били установени за първи път от самия пациент или от друг човек (приятел или член на семейството) без медицинско образование.

Случаите, при които меланомът е бил диагностициран при по-малка дебелина на тумора, са били: по-добре информирани за болестта (от интернет или други източници), за значението на провежданите от лекар кожни прегледи, както и са отделяли по-голямо внимание на огледа на кожата си.

Диаметърът на тумора (фактор, който определя терапевтичното поведение и прогнозата) при откриването на меланома не е бил свързан с фактори като: възраст, семеен статус, фоточувствителност на кожата или анатомична локация.

Данните от втория анализ посочват, че малка част от пациентите са били информирани за сигналните признаци на меланома (<20%) и под половината са провеждали оглед на кожата си.

Сред по-възрастните пациенти (=/>65 години), 57% от случаите с меланом са били установенени от лекар, 34% са били открити от друг човек (без медицинско образование) и 42% от самия пациент. Този факт се дължи на това, че по-възрастните хора посещават по-често лекари от различни специалности.

Резултатите показват също така, че 46% от диагностицираните от лекар меланоми са били разположени на гърба.

Наред с това, 92% от меланомите, откривани от лекар, са били с диаметър под 2 mm в сравнение със 76% от установените от друго (немедицинско) лице и 63% от откриваните от самия пациент.

Меланомът е най-злокачественият карцином, като в 90% от случаите първичната му локализация е кожата. Малигнеността на този карцином се дължи не толкова на локалната агресивност на първичната туморна формация, колкото на много ранната и силно подчертаната склонност към десиминация по лимфен и/или хематогенен път, която определя лошата прогноза – средна преживяемост между шест и девет месеца (3).

Честотата на меланома в Европа е от 5 до 14 случая на 100 000 души годишно. Заболеваемостта достига пик около 60 години, като липсват полови различия. Най-висока е честотата в Австралия, а най-ниска в черна Африка.

Рисковите фактори за неговата поява са: генетична предиспозиция, множествени диспластични невуси, големи конгенитални невуси, xeroderma pigmentosum, имуносупресия, oпределен тип кожа по Fitzpatrick, интензивна експозиция на УВС (ултравиолетова светлина), брой на слънчевите изгаряния в детска възраст, европеидната раса. (КП)

Използвани източници:

1. Swetter S., Johnson T., Miller D. et al. Melanoma in middle-aged and older men – a multi-institutional survey study of factors related to tumor thickness. Arch Dermatol 2009;145: 397-404 http://archderm.ama-assn.org

2. Geller A., Johnson T., Miller D. et al. Factors associated with physician discovery of early melanoma in middle-aged and older men. Arch Dermatol 2009;145:409-414

3. Митева М. Хроничната контаминация с арсен увеличава риска от меланом. МД 2004; Бр. 9 (ноември) http://mbd.protos.bg