Новият грипен А вирус H1N101/06/2009

Новият грипен А вирус H1N1 е естествено циркулиращ вирус, а не лабораторен щам, заяви д-р Keiji Fukuda, представител на Световната здравна организация (СЗО) през май в отговор на твърдението на проф. Adrian Gibbs от Australian National University, Canbera (www.who.int/mediacentre/influenzaAH1N1_prbriefing_20090514.pdf).

Според проф. Gibbs, всички осем гена на вируса на свинския грип са претърпели промени, които предполагат, че новият щам има лабораторен произход, а не е резултат на естествената еволюция.

СЗО е потърсила експертното мнение на група вирусолози, работещи към Организацията за прехрана и земеделие към ОН (UN Food and Agriculture Organization – FAO) и Световната организация за контрол върху здравето на животните (World Animal Health Organization – OIE).

Въз основа на проучванията си, направени във всички вирусологични лаборатории, специалистите заявяват, че твърдението на проф. Gibbs не е научно обосновано и потвърждават, че новият грипен А вирус H1N1 е естествено циркулиращ, а не лабораторен щам.

В допълнение, д-р Fukuda пояснява, че СЗО не е променяла своите указания за приложението на антивирусните медикаменти, като на този етап няма доказателства за наличие на повишена резистентност срещу тях. (КД)