Новини от фармацевтичните компании01/06/2009

– Sanofi-Aventis подписа договор за закупуването на нов клас моноклонално ( anti-LIGHT) антитяло от Kyowa Hakko срещу $315 милиона. Медикаментът се намира в ранна фаза на изследване и се предполага, че ще е ефективен при улцерозен колит, болест на Crohn и ревматоиден артрит. Компанията инвестира 350 милиона евро в нова производствена мощност за ваксини в Лион, Франция.

– Nycomed подаде документи за регистрация в ЕМЕА на Daxas (roflumilast) за симптоматично лечение на ХОББ. Резултати от две пилотни проучвания сочат, че приложението на медикамента намалява честотата на екзацербации и подобрява белодробната функция (FEV1).

Novartis получи одобрение от Европейската комисия за приложението на Glivec при пациенти, които са с повишен риск за следоперативен рецидив на гастроинтестинални стромални тумори. Glivec е първият медикамент, който е одобрен за следоперативна терапия при болни с агресивни форми на гастроинтестинални тумори. Решението на регулаторния орган ще увеличи продажбите на медикамента, които за първото тримесечие на годината са за $894 милиона.

– Boehringer и Exelixis подписаха споразумение за сътрудничество в областта на терапията на автоимунни заболявания на стойност $354 милиона. Сделката е фокусирана основно върху разработването на sphingosine-1-phosphate (S1P1) рецепторния агонист Exelixis, който ще се прилага при органна трансплантация и множествена склероза.

– Takeda продължава експанзията си извън Япония с откриване на филиали в Португалия и Ирландия. Новите отдели ще се занимават основно с производството и продажбите на водещите за компанията медикаменти Glustin (pioglitazone), Blopress (candesartan cilexetil) и Prevacid (lansoprazole).

– Novo Nordisk отчете нарастване с 24% на нетните приходи за първото тримесечие на годината ($481 милиона), основна причина за което са продажбите на модерни инсулинови продукти Levemir (insulin determir) и NovoNorm/Prandin (repaglinide). От компанията възлагат големи надежди на Victoza (liraglutide), който наскоро бе одобрен в Европа. Медикаментът е аналог на човешкия глюкагон-подобен пептид (GLP-1), който ще се конкурира на фармацевтичния пазар с Byetta (exenatide) на Eli Lilly/Amylin.

– Astra Zeneca отчете увеличение на продажбите за първото тримесечие на годината със 7% (до $7.7 милиарда), което се дължи основно на успешни продажби на Nexium (esomeprazole), Crestor (rosuvastatin) и Topol XL/Seloken (metoprolol). За отбелязване е, че Crestor е единственият статин на фармацевтичния пазар, който все още няма генерични аналози. Приходите от Symbicort (budenoside/formoterol) са се увеличили с 24% (до $515 милиона), на Arimidex (anastrozole) с 14% (до $463 милиона), на Seroquel (quetiapine) с 11% (до $1.13 милиарда).

– Eli Lilly е с увеличени нетни приходи през първото тримесечие от 23% (до $1.31 милиарда), което се дължи на нараснали продажби на Cylbalta (duloxetine) и Zyprexa (olanzapine). Други важни за компанията медикаменти са: инсулиновите продукти Humalog и Humulin, Gemzar (gemcitabine), Alimta (pemetrexed) и Cialis (tadalafil).

– GSK придоби Stiefel Labs, която е специализирана в производството на продукти за дерматологията, срещу $3.6 милиарда. Това ще увеличи портфолиото на компанията с медикаментите Duac (benzoyl peroxide/clindamycin) за лечение на акне, Olux E (clo-betasol) – за терапия на дерматит и Soriatane (acitre-tin) – при тежък псориазис. Ключови дерматологични продукти на GSK са Bactoban (mupi-rocin), Cutivate (fluticasone) и Altabax (retapa-mulin), които са с приходи от годишна продажба за $1.5 милиарда – около 8% от световния дерматологичен пазар.

– Merck & Co подписа договор за съвместна дейност с белгийската Galapagos на стойност 192 милиона евро. Основна сфера на дейност на Galapagos са медикаменти за лечение на възпалителни заболявания, затлъстяване и диабет.