Новини от Американския конгрес за лечение на болката


md 01/06/2009

Представяме ви част от най-интересните доклади, представени на годишния конгрес на American Academy of Pain Medicine (AAPM, www.painmed.org). Duloxetine* подобрява значително болката при остеоартрит на коляното Duloxetine в доза 60-120 mg веднъж дневно подобрява сигнификантно болката при пациенти с остеоартрит на коляното, показаха резултати от 13 седмично рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, представено на конгреса (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.