Nitrofurantoin01/06/2009
Nitrofurantoin e свързан с редки случаи на хепатотоксичност, предупреди американската Агенция за храните и лекарствата (FDA). Приложението на медикамента може да води до хепатит, холестатичен иктер и чернодробна некроза. Всички пациенти, които са на терапия с nitrofurantoin, трябва периодично да бъдат наблюдавани за промени в чернодробната функция и приемът на медикамента трябва да бъде преустановено при хепатотоксични реакции. Nitrofurantoin е показан за лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от Escherichia coli, ентерококи, Staphylococcus aureus, чувствителни щамове на Klebsiella и Enterobacter.