Nitrofurantoin01/06/2009

Nitrofurantoin e свързан с редки случаи на хепатотоксичност, предупреди американската Агенция за храните и лекарствата (FDA).

Приложението на медикамента може да води до хепатит, холестатичен иктер и чернодробна некроза.

Всички пациенти, които са на терапия с nitrofurantoin, трябва периодично да бъдат наблюдавани за промени в чернодробната функция и приемът на медикамента трябва да бъде преустановено при хепатотоксични реакции.

Nitrofurantoin е показан за лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от Escherichia coli, ентерококи, Staphylococcus aureus, чувствителни щамове на Klebsiella и Enterobacter.