Metoprolol succinate01/06/2009

Metoprolol succinate с удължено освобождаване (ER) трябва да се прилага при пациенти с феохромоцитом само в комбинация с алфа-блокер и само след започната терапия с алфа-блокер, препоръча Американската агенция за храните и лекарствата (FDA).

Самостоятелното въвеждане на бета-блокери при болни с това състояние може да доведе до парадоксално повишаване на артериалното налягане поради удължаване на бета-медиираната вазолитация в скелетните мускули.

Metoprolol succinate е бета 1-селективен (кардиоселективен) адренорецепторен блокер, който е показан за лечение на артериална хипертония; angina pectoris и стабилна симптоматична сърдечна недостатъчност от исхемичен, хипертензивен или кардиомиопатичен произход.

Феохромоцитомът е невроендокринен тумор, който обичайно е локализиран в надбъбречните жлези и причинява свръхпродукция на катехоламини, които водят до хиперактивност на симпатиковата нервна система.