Коклюшната ваксина не увеличава риска за астма01/06/2009

Коклюшната ваксина не увеличава риска за рaзвитие на бронхообструктивен синдром или астма, показаха резултатите от популационно-базирано кохортно проучване на д-р Claudia Kuehni и сътр. University of Bern в Швейцария, публикувани през март в списание Pediatrics (1).

През последните години нивото на имунизационно покритие в развитите страни е под оптималното, отчасти поради неоснователния страх на част от родителите за повишен риск за астма.

Данните от няколко наблюдателни изследвания за връзка между ваксините и повишената честота на астмата и алергиите са противоречиви. Някои автори дори считат, че коклюшната ваксина има протективен ефект по отношение на атопията.

В настоящото проучване са включени 6637 деца, родени в периода 1993-1997 в района на Leicestershire, Великобритания. С помощта на въпросници, попълнени от родителите през определени интервали от време (1998, 1999, 2001 и 2003), изследователският екип е събрал информация за наличието на дихателна патология при децата.

Данните на родителите са съпоставени с тези на Националната здравна служба за имунизационния статус на участниците. Почти 97% от децата са били напълно имунизирани срещу коклюш, 1.8% частично имунизирани и 1.4% – неимунизирани.

При 2426 деца са били диагностицирани нови епизоди на бронхообструкция за среден период на проследяване от 70 месеца.

„Нашите резултати не доказват повишен риск за астма при децата, имунизрани срещу коклюш, съпоставени с тези, които не са ваксинирани,” коментират авторите. „Стойностите на показателя HR (hazard ratio), сравняващ имунизираните с неимунизираните деца са под единица, което предполага, че ако коклюшната ваксина има някакъв ефект по отношение на астмата, то той би трябвало да бъде протективен”. (КД)

Използван източник:

1. Spycher B., Silverman M., Egger M. et al. Routine vaccination against pertussis and the risk of childhood asthma: A population-based cohort study. Pediatrics 2009;123:944-950 http://pediatrics.aappublications.org