Клиничен случай: Експресия на CD 20 при Т-клетъчен лимфом


md 01/06/2009

Антигенът за синтез на CD 20 белтъци може да се експресира, макар и рядко, при Т-клетъчни лимфоми, което може да го превърне в маркер за този вид карцином, показаха резултати от клиничен случай, публикувани през май в списание British Journal of Dermatology (1). Авторите докладват за мъж на 73 години, с анамнеза за поява на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.