Изследването на нивото на гликирания хемоглобин01/06/2009

Изследването на нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c) да се превърне в рутинен скрининг тест за диагностициране на диабет тип 2, предложи през юни международен експертен комитет на Американската диабетна асоциация (ADA), Международната диабетна федерация (IDF) и Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD).

Стойности на HbA1c =/>6.5% могат да бъдат използвани за поставяне на диагнозата диабет тип 2, е единното мнение на експертите по диабетология.

Случаите с нива HbA1c =/>6.0%, но <6.5% имат най-висок риск да развият диабет тип 2 през следващите години от живота си. Подобни пациенти трябва да получават съвети за промяна в стила на живот с цел да постигнат загуба на тегло (ако е необходимо) и да поддържат нормално тегло, както и да упражняват редовна физическа активност.

Предимство на изследването на HbA1c е, че не е необходимо да се извършва на гладно (за разлика от измерването на кръвната глюкоза на гладно) или да се прави обременяване с глюкоза (за разлика от оралния глюкозотолерантен тест).

Скрининг за откриване на диабет тип 2 трябва да се провежда при хора над 45 години или по-рано при наличие на наднормено тегло и допълнителни рискови фактори като фамилна анамнеза за диабет, анамнеза за гестационен диабет, повишено артериално налягане и липидни нарушения.

Препоръките на експертния комитет ще бъдат публикувани в списание Diabetes Care през юли (http://care.diabetesjournals.org) и се очаква да доведат до официална промяна в начина на поставяне на диагнозата на диабет тип 2.