Има ли полза от добавките с Ginkgo biloba за превенция на деменцията?01/06/2009

Широко използваните добавки, съдържащи сух екстракт от листата на растението Ginkgo biloba (GBE), не предпазват възрастните хора с нормална или леко нарушена когнитивна функция от развитието на болест на Alzheimer (АD) или друг вид деменция, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на първична превенция на AD, публикувани през ноември в Journal of the American Medical Association (1).

В изследването GEM (Ginkgo Evaluation of Memory) са участвали 3069 души на възраст най-малко 75 години, от които половината са взимали редовно GBE (240 mg/ден, разделени на два приема), а другата половина – плацебо. Не е била установена значима разлика между двете групи в честотата на болестта на Alzheimer (АD) или на съдовата деменция за период от средно шест години проследяване.

Деменция са развили 523 участници, от които 277 души в групата на Ginkgo biloba (18%) и 246 (16%) от контролите на плацебо или съотношение на вероятностите (HR) 1.12 (p=0.21) за деменция от всякаква причина и HR 1.16 (р=0.11) за AD.

Данните показват честота на деменция 3.3 на 100 пациента-години при получавалите G. biloba спрямо 2.9 на 100 в групата на плацебо. Приложението на растителния продукт е било без ефект и върху прогресията на деменцията при участниците с леки изходни когнитивни нарушения (HR 1.13, р=0.39).

Нито едно медикаментозно средство, включително статини, естроген, противовъзпалителни средства, витамин Е, назален инсулин или холинестеразни инхибитори, не е доказало до момента, че е ефективно за профилактика на болестта на Alzheimer.

Данни от предишни изследвания посочват, че добавките с G.biloba могат да подобряват до известна степен когнитивната функция и социализацията при пациенти с установена болест на Alzheimer (подобрение с 1.4 точки в сравнение с плацебо в когнитивната субскала на Alzheimer’ Disease Assessment Scale).

Участниците в това проучване са твърде възрастни, за да може добавка с гинко да забави развитието на деменцията, смятат от Natural Products Association и други подобни организации.

В проучването е бил използван растителен продукт на немската фирма Schwabe Pharmaceuticals.

Догодина се очакват резултатите от проучването GuidAge (2), което е най-голямото изследване за превенция на AD в Европа. Неговата цел е да оцени ефективността на екстракт от G.biloba (ЕGb 761, доза 240 mg/ден) при възрастни пациенти (76.8+/-4.4 години и MMSE 27.8+/-1.7*).

На настоящия етап липсват достатъчно убедителни доказателства, че екстракт от G.biloba може да бъде ефикасна терапия за профилактика на AD, както и няма специфична доза, която може да бъде препоръчана като ефективна и безопасна.

* MMSE = Mini Mental State Examination, лека степен на деменция – скор 21-26 точки, умерена – 20-10 и тежка под 10

Използвани източници:

1. DeKosky S., Williamson J., Fitzpatrick A. et al. for the Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators. Ginkgo biloba for prevention of dementia. A randomized controlled trial. JAMA 2008;300(19):2253-2262 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/300/19/2253

2. Andrieu S., Ousset P., Coley N et al. GuidAge study GROUP. GuidAge study: a 5-year double blind, randomised trial of EGb 761 for the prevention of Alzheimer’s disease in elderly subjects with memory complaints. i. rationale, design and baseline data. Curr Alzheimer Res 2008, 5(4):406-415 http://www.bentham.org/car/index.htm