Ibuprofen повлиява първичната нощна енуреза01/06/2009

Епизодите на първична нощна енуреза могат да бъдат намалени наполовина след лечение с ibuprofen, показаха резултатите от проучване, представени през май на годишната среща на американските Pediatric Academic Societies 2009 (1).

Клиничното изпитване обхваща 319 деца на възраст между шест и 11 години с първична нощна енуреза, но без подлежащи заболявания, които са имали над осем епизода на нощно напикаване в продължение на две седмици при началното изследване.

Участниците са били рандомизирани на ibuprofen (12.5 mg/kg), pseudoephedrine (15 или 30 mg), комбинация от двата медикамента или плацебо за период от две седмици. Лечението е било прилагано вечер преди сън.

Децата, получавали ibuprofen самостоятелно или комбинация с pseudoephedrine, са имали с 2.9 епизода на нощно напикаване по-малко, съпоставени с тези на плацебо, при които епизодите са били редуцирани с 1.4 за двуседмичния период на лечение (р<0.005). Ефектът от самостоятелното приложение на pseudoephedrine е бил съпоставим с този на плацебо (1.8 епизода по-малко).

Участниците, отговорили на лечението, са имали по-голям среден капацитет на пикочния мехур, в сравнение с тези, които не са се повлияли от приложената терапия.

„Нашите данни показват, че ibuprofen има благоприятен ефект по отношение на първичната нощна енуреза при деца, като добавянето на pseudoephedrine не е свързано с увеличаване на ефективността на ibuprofen,” коментират изследователите. „Има съобщения, че indomethacin и diclofenac подобряват континенцията на урина чрез стабилизиране на детрузора и намаляване на отделянето на урина. Предполагаме, че ibuprofen повлива нощната енуреза по същия механизъм – чрез стабилизиране на детрузора”. (КД)

Използван източник:

1. Pediatric Academic Societies (PAS) 2009 Annual Meeting: Abstract 2804.40. Presented May 2, 2009www.pas-meeting.org