Фототерапия в дома при псориазис01/06/2009

Фототерапията с ултравиолетови лъчи тип B (UVB) в домашни условия е еднакво безопасна и ефективна в сравнение с тази в лечебни заведения, показаха резултати от проучването PLUTO, публикувани през май в British Medical Journal (1).

Обикновено фототератията се прилага в клинични условия няколко пъти седмично, което налага често пътуване на пациентите, оскъпяващо себестойността на процедурите. За преодоляването на подобни пречки, от края на 70-те години на миналия век, фототерапията се прилага и в домашни условия. Това доведе и до оспорване на ефективността й и на комплаянса на пациентите в тези случаи.

Повече от половината от анкетираните дерматолози считат фототерапията с ултравиолетови лъчи тип B в домашни условия за по-малко успешна, а близо една трета от тях я определят и като по-опасна (повишен риск за еритема, изгаряния и фотосъстаряване) в сравнение с болничната. На този етап липсват проучвания, предоставящи категорични данни за ефективността на домашната фототерапия.

Въпреки че дерматолозите избягват предписване на фототерапия с ултравиолетови лъчи тип B в дома, в много държави се продават устройства за приложението й (около 3000 в Германия и около 5000 в САЩ за изминалата година) в дома. В Холандия повече от 1400 болни с псориазис годишно се лекуват с фототерапия в домашни условия (2).

В представеното проучване са участвали 196 пациенти, подходящи за фототерапия, от които – при половината тя проведена в домашни, а при другата половина в амбулаторни условия.

Основните критерии за оценка са били намаление на изходния индекс PASI (psoriasis area and severity index ) с 50% и на оценения от болния индекс (SAPASI 50), представящи относителния ефект от лечението.

Ефектите са били сравнени и чрез показателите PASI 75 и SAPASI 75 (успешен ефект от терапията), както и чрез PASI 90 и SAPASI 90 (почти пълно изчезване на плаките).

Вторични критерии за оценка са били качеството на живот, обременяване от лечението, удоволетворение на пациентите от терапията и краткотрайните странични действия.

При 82% от пациентите на фототерапия в домашни условия и при 79% в амбулаторни условия е достигнат SAPASI 50, а PASI 50 – съответно при 79 и 70%, което показва сходен ефект на двата вида приложение на лечението.

Общите кумулативни дози на ултравиолетовите лъчи тип В и честотата на краткотрайните странични действия са били сходни.

Резултатите показват значително по-малко обременяване на пациентите, провеждащи фототерапия у дома. Качеството на живот нараства независимо от мястото на прилагане на фототерапията, но тя е оценена като „отлична” по-често от пациентите, лекувани в домашни условия (42% спрямо съответно 23%). (ОИ)

Използвани източници:

1. Koek M., Buskens E., Van Weelden H. et al. Home versus outpatient ultraviolet B phototherapy for mild to severe psoriasis: pragmatic multicentre randomized controlled non-inferirority trial (PLUTO study). British Medical Journal 2009; 338: b1 542 http://www.bmj.com

2. Task Force on Psoriasis of the Netherlands Society for Dermatology and Venereology. Guideline: Photo(chemo) therapy and systemic therapy in severe chronic plaque type psoriasis. 2008 http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/rl_psoriasis_2005.pdf