Dronedarone понижава смъртността при предсърдно мъждене01/06/2009

Новият антиааритмичен медикамент dronedarone (Multaq, Sanofi-Aventis) намалява риска за сърдечносъдови хоспитализации и смъртност при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), показаха резултатите от проучването ATHENA*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Първични крайни резултати (композитен показател от смърт или хоспиталзации поради сърдечносъдова причина) са регистрирани при 31.9% от лекуваните с dronedarone в сравнение с 39.4% при контролите на плацебо.

Въпреки по-високата честота на брадикардия, удължен QT интервал, гадене, диария, обрив и повишени нива на серумен креатинин, drоnedarone e демонстрирал убедително предимство пред плацебо за намаляване на смъртността и хоспитализацията поради сърдечносъдови събития.

Медикаментът е дериват на бензофурана със сходен на amiodarone фармакологичен профил, но с различно действие върху йонните канали.

Честотата на тиреоидни или белодробни нарушения не се е различавала в двете групи. (ОИ)

* В проучването ATHENA са участвали 4628 пациенти с ПМ и поне още един рисков фактор за повишена сърдечносъдова заболевамеост и смъртност като напреднала възраст ( =/>70 години), резистентна на лекарства артериална хипертония, диабет, анамнеза за инсулт или транзиторна исхемична атака, ЛКФИ </=40%. Те са били разделени в две групи – на терапия с dronedarone 2 x 400 mg/ден или контроли на плацебо. Участниците са били с хемодинамично стабилно състояние и без сърдечна недостатъчност NYHA клас 4. те са били проследени за среден период от 21 месеца.

Използван източник:

1. Hohnloser S., Crijns H., van Eickels M. et al. Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 360:668-678 http://content.nejm.org