Децата01/06/2009

Децата, родени по оперативен път, са изложени на повишен риск да развият астма, особено в случаите, когато техните родители са с алергии, показаха резултатите от проучване на д-р Н. A. Smit и сътр. от National Institute for Public Health and the Environment в Холандия, публикувани през февруари в списание Thorax (1).

Счита се, че оперативното родоразрешение е рисков фактор за развитие на астма, най-вероятно поради забавената микробна колонизация. Данните от повечето изследвания проведени до момента, обаче, са противоречиви.

В настоящето проучване са включени 2917 деца, които са били проследени до навършване на осемгодишна възраст. Анализирана е връзката между начина на раждане и вероятността за появата на астма и алергии при родените деца. При 1454 участници е бил измерен титърът на серумните IgE антитела.

Честотата на оперативните раждания е била 8.5%. Общо 12.4% от децата на осем години са били с астма. Анализът на данните показва, че цезаровото сечение увеличава риска за астма почти двукратно (odds ratio, OR 1.79), в сравнение с нормалното раждане.

Вероятността за астма е още по-висока в случаите, когато единият (OR 1.86) или и двамата (OR 2.91) родители са с алергии, за разлика от децата без фамилна обремененост за алергични заболявания (OR 1.36). В допълнение, цезаровото сечение е било свързано и с повишен риск за алергии, но само при децата без фамилна обремененост за алергични заболявания (OR 2.14).

„Нашите резултати подчертават значението на взаимодействията между гените и факторите на средата при развитието на астмата в детска възраст,” коментират авторите.

„Повишената честотата на оперативното родоразрешение през последните години се дължи отчасти на желанието на майката, без да има сериозни медицински показания. В подобни случаи е необходимо да се разяснят рисковете, свързани с цезаровото сечение, между които са и вероятността за астма, особено, когато родителите са с изявена алергия”. (КД)

Използван източник:

1. Roduit C., Scholtens S., Jongste J. et al. Asthma at 8 years of age in children born by caesarean section. Thorax 2009; 64: 107-113 http://thorax.bmj.com