Честота на диабет тип 101/06/2009

Честота на диабет тип 1 сред децата под 15-годишна възраст ще се увеличи със 70% до 2020 година, като сред групата под 5 години ще се удвои, ако сегашните тенденции се запазят без промяна, показват резултатите от епидемиологично проучване в Европа.

В анализа са включени данните от 20 медицински центрове в 17 европейски държави, като са регистрирани 29 311 случаи на диабет тип 1 през периода 1989-2003 година.

През 2005 година в Европа са възникнали около 15 000 нови случаи на диабет тип 1, като 24% от тях са във възрастовата група до 4 години, 37% – при децата от 5 до 9 години и 34% – сред 10-14-годишните.

Заболеваемостта от диабет тип 1 се увеличава със средно 3.9% годишно, като ръстът е с 5.4% във възрастовата група 0-4 години, с 4.3% – при децата на 5-9 години и с 2.9% – при 10-14-годишните.

През 2020 година се прогнозира, че ще възникнат 24 400 нови случаи на диабет тип 1 в Европа, като броят на децата под пет години, които ще развият заболяването, ще бъде два пъти по-висок отколкото е през 2005 година.

Освен генетичната предиспозиция, вероятно различни фактори на околната среда са причина за увеличаване на честотата на диабет тип 1 сред детската популация (комплексна етиология), но до момента не е установено със сигурност кои са тези фактори – вирусни инфекции, изкуствено хранене на кърмачетата, раждане чрез цезарово сечение, бременност в по-напреднала възраст на майката, ускорен растеж в ранна детска възраст?