CABG или PCI?


md 01/06/2009

Аортокорнарният байпас e по-ефективен от перкутанната коронарна интервенция (PCI) и остава терапия на избор при болни с триклонова коронарна болест или стволова стеноза, тъй като води до по-ниска честота на сърдечни и мозъчносъдови събития, показаха резултатите от проучването SYNTAX, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Аортокоронарният байпас (coronary-artery bypass grafting – CАBG) е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.