Броколите защитават стомашната лигавица от H. pylori01/06/2009

Консумацията на броколи намалява колонизацията с Helicobacter pylori, която е свързана с развитието на гастрит и рак на стомаха, показаха резултатите от пилотно клинично проучване в Япония и две експериментални изследвания при мишки (1). Броколите понижават нивата на биомаркерите за възпаление в стомашната лигавица, е второто важно откритие.

Авторите на изследването са установили по-рано, че веществото sulforaphane осигурява защита срещу H. pylori, включително и срещу резистентни на антибиотици щамове. Освен това, те са доказали, че приемът на субстанцията намалява честотата на стомашния рак при мишки.

Sulforaphane (SF) e естествена съставка на пресните броколи, но до момента не бе установено дали микронутриентът притежава същите защитни свойства като пречистената химическа субстанция.

Хората трябва да бъдат съветвани да консумират плодове и зеленчуци, защото те имат благоприятен ефект върху здравето поради съдържащите се в тях фитонутриенти, съветват диетолозите.

Клиничното проучване е проведено в Япония поради високата честота на хронична инфекция с H. pylori в тази страна. Колонизацията с този патоген се свързва с три до шест пъти по-висока честота на рак на стомаха.

Общо 48 пациенти с доказана хелибактерна инфекция са били рандомизирани да консумират 70 g/ден броколи (съдържащи 420 mcmol прекурсора на sulforaphane -glucoraphanin) за период от осем седмици или същото количество alfalfa зеле (контролна група). Въпреки че е източник на различни фитохимикали, това зеле не съдържа sulforaphane. Целта на изследването е била да потвърди, че протекцията е SF-зависима.

При всички участници са били проведени на 0, 28, 56 и 112 ден следните изследвания:

– кръв – за определяне на серумни нива на пепсиногени I и II (PGI и PGII), които са биомаркери за възпаление на стомаха

– фекалии – тест за H. pylori (HpSA) антиген, който е биомаркер за колонизация с патогена

– уреен дихателен тест, който също е биомаркер за колонизация

Резултатите показват, че при консумиралите броколи участници е постигнато понижение на изходните нива на HpSA с над 40%, които са останали непроменени при контролите. Хранителната интервенция е довела и до значимо намаление на PGI и PGII (р<0.05).

Нивата на HpSA и PGI/II са достигнали изходните си стойности два месеца след преустановяване на хранителния внос на броколи.

„Консумацията на броколи намалява колонизацията с H. pylori, но не води до пълна ерадикация на патогена”, пишат в заключение авторите.

Едното от експерименталните изследвания е било проведено при женски мишки (C57BL/6), които са били инфектирани с H. pylori (щам Sydney 1) и след това в храната им са били включени броколи.

Резултатите показват, че бактериалната колонизация е била намалена, както и експресията в стомашната лигавица на проинфламаторните цитокини (туморен некротичен фактор-алфа и интерлевкин-1бета). Нивата на тези цитокини са повишени при инфекция с H. pylori, но включването на броколи в диетата е довело до тяхното редуциране.

Осигурената протекция на стомашната лигавица е била свързана със значимо подобрение на стомашната атрофия и намаление на нивата на маркерите за апоптоза – 8-OHdG и едноверижна DNA.

Второто експериментално изпитване е проведено при мишки с делеция на гена Nrf2, които са били инфектирани с H. pylori. Този ген участва в активирането на протективни ензими в стомашната лигавица, които осигуряват защита срещу индуцираните от H. pylori възпаление и гастрит. Консумацията на броколи не е довело до същото ниво на протекция при генно-модифицираните мишки.

Със застаряването на населението се очаква, че честототата на стомашния карцином ще се увеличва (случаите ще се удвоят през следващите 25 години).

„Ако намалим колонизацията с H. pylori, то ще намалим и инфекцията”, смятат авторите. (ДЯ)

Използван източник:

1.Yanaka А., Fahey J., Fukumoto A. et al. Dietary sulforaphane-rich broccoli sprouts reduce colonization and attenuate gastritis in Helicobacter pylori–infected mice and humans. Cancer Prev Res 2009;2:353-360http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org