Аденотонзилектомия и наднормено тегло при децата01/06/2009

Тонзилектомията със или без аденоидектомия, както и аденотонзилектомията, при децата са свързани с повишен риск за наднормено тегло през следващите години след интервенцията, показаха резултатите от проучване, публикувани през април в списание Pediatrics (1).

Изследването е проведено при кохорта от 3963 деца в Холандия* (50% момчета), родени в периода 1996-1997 година. Те са били са разделени в три групи: без аденоидектомия или тонзилектомия (контроли), аденоидектомия и (адено)тонзилектомията (тонзилектомия със или без аденоидектомия).

Целта на изследването е да оцени връзката между аденоидектомията и (адено)тонзилектомията, проведени на възраст до седем години, и наднорменото тегло при децата на осемгодишна възраст.

Индексът на телесната маса (BMI) при участниците е бил сравнен със съответните скали за деца в общата популация на същите възраст и пол**.

За да се изключи влиянието на други променливи, които могат да окажат влияние върху наднорменото тегло на децата, от родителите са били събрани данни за: тегло на децата при раждане, образование на майката, тегло на майката, пушачески статус на майката по време на бременността, кърмене.

Резултати:

– средното тегло при раждането е 3523 g; 25% от майките са с наднормено тегло; 16% от децата са били на изкуствено хранене

– при 12% от децата е проведена аденоидектомия и при 15% – аденотонзилектомия

– двете интервенции са извършени едновременно при 70% от случаите; при 26% те са проведени последователно на различна възраст, а при 4% е извършена само тонзилектомия

– (адено)тонзилектомия е осъществена във възрастта между две и пет години при повечето от случаите, а аденоидектомията – предимно преди втората година

– кумулативната честота на аденоидектомията и на (адено)тонзилектомията е съответно при момчетата – 13.3 и 16.7%, а при момичетата – 10.7 и 13.9%

– децата, подложени на тези хирургични интервенции, са били по-често на изкуствено хранене още от раждането, както и при техните майки по-често са били установени ниско ниво на образование, наднормено тегло и тютюнопушене

– пациентите с аденоидектомия и (адено)тонзилектомия имат значимо по-висок риск за наднормено тегло (съответно 1.26 и 1.61 пъти) и затлъстяване (1.94 и 2.36 пъти) през следващите години след интервенцията.

Наднорменото тегло до двегодишна възраст не е било свързано с повишена честота на аденоидектомия и (адено)тонзилектомия.

Връзката между (адено)тонзилектомията и ускореното наддаване на тегло след интервенцията не може да бъде обяснена с наличието на наднормено тегло в периода преди нейното провеждане, обобщават авторите на проучването.

Най-честата причина за наднормено тегло при детско-юношеската популация е високият енергиен внос. Дали повишеното наддаване на тегло след (адено)тонзилектомия се дължи на общото подобряване на здравословното състояние на децата или на склонността на техните родители да ги прехранват поради честите респираторни инфекции преди това, не е известно. (ЗВ)

* Кохортата е участвала в популационно проучване в Холандия – Dutch Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy

** Категории на теглото при децата в зависимост от графиките за нормалните персентили за ръст и тегло на съответната възраст при момчета и момичета

За изчисляване на BMI при деца на възраст от 2 до 18 години може да се използва и електронен калкулатор в Интернет: http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcsite.nsf/pages/bmi4child

Използван източник:

1. Wijga A., Scholtens S., Wieringa M. Adenotonsillectomy and the development of overweight.

Pediatrics 2009; 123:1095–1101 http://pediatrics.aappublications.org