Yasmin подобрява общото и сексуалното състояние01/05/2009

Приемът на комбинирания орален контрацептив Yasmin (drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/30 mcg)* се свързва с подобряване на общото здравословно и сексуално състояние, настроението и съответно с по-добро качеството на живот при жени в репродуктивна възраст, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

Според авторите на изследването, това се дължи на факта, че Yasmin води до намаляване на честотата и тежестта на пременструалните симптоми, свързани със задръжката на течности.

Благодарение на своята съставка drospirenone (аналог на спиронолактона), Yasmin повишава дневната натриуреза и индекса на Na+/K+ екскреция, и посредством блокада на алдостероновия рецептор намалява активацията на ренин-алдостероновата каскада, вследствие на действието на ethinylestradiol.

Първична крайна цел на проучването е била оценка на ефекта на drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/30 mcg върху качеството на живот и сексуалната функция на жените в репродуктивна възраст. Участвали са 61 жени на терапия с комбинирания орален контрацептив (КОК) и 65 контроли, които са приемали друг вид КОК. Всички те са попълвали въпросници за своето здравословно и сексуално състояние.

Жените, приемащи drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/30 mcg, са имали по-високи показатели за повишаване на качеството на живот и сигнификантно подобрение в общото здравословно състояние и настроение (p<0.02).

Също така е било отчетено значимо подобрение на сексуалната функция сред участничките приемащи Yasmin. Полова дисфункция е била диагностицирана при 66.2% в контролната група в сравнение с 48.3% при жените на лечение с drospirenone/ethinylestradiol 3 mg/30 mcg (p<0.05).

Yasmin притежава висока контрацептивна ефикасност, осигурява добър контрол на месечните цикли, има добра поносимост, премахва менструалния дискомфорт, намалява усилената секреция на мастните жлези, водеща до мазна кожа, себорея и акне.

Drospirenone има и други положителни действия в допълнение към контрацепцията. Той притежава антиминералкортикоидна ефективност, която предпазва от увеличаване на теглото и други симптоми, дължащи се на задръжка на течности. Това противодейства на естроген-стимулираната активност на РААС (и свързаната с нея натриева задръжка) и има положителен ефект върху пременструалния синдром.

Drospirenone, чрез антиандрогенната си активност, влияе положително на кожата и редуцира лезиите от акне и продукцията на себум.

В допълнение на това, той не противодейства на ethinylestradiol-свързаното увеличение на нивата на SHBG (глобулин, свързващ половите хормони), което е от значение за дезактивирането на ендогенните андрогени.

Drospirenone е лишен от андрогенна, естрогенна, глюкокортикоидна и антиглюкокортикоидна активност. Това, в комбинация с антиминералкортикоидните и антиандрогенните му свойства, прави биохимичния и фармакологичния профил на този синтетичен прогестин, близък до естествения хормон прогестерон. (КП)

* Yasmin (www.yasmin-us.com/index.html) на Bayer-Schering Pharma

Използван източник:

1. Skrzypulec V., Drosdzol A. Evaluation of the quality of life and sexual functioning of women using a 30-mcg ethinylestradiol and 3-mg drospirenone combined oral contraceptive. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008;13(1):49-57 http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713604167