В 90% от панкреасните карциноми01/05/2009

В 90% от панкреасните карциноми има 20 пъти по-висока експресия на ген, наречен ATDC (Ataxia Telangiectasia Group D Complementing), показаха резултатите от проучване, проведено в University of Michigan и публикувано през март в Cancer Cell (1).

Този ген е отговорен за по-голяма резистентност на туморната тъкан към химиотерапия, като повишена експресия на гена се наблюдава още в преканцерозните клетки (прекурсор на малигнено развитие).

ATDC (наричан още TRIM29) води до повишени нива на сигналния протеин бета-катенин, който играе ключова роля в прогресията на неоплазията.

Един от проблемите на рака на панкреаса е, че той е много агресивен и рефрактерен на настоящите терапии (химио- и лъчетерапия).

Данните показват, че ATDC е не само свързан с по-бързата пролиферация и метастазиране на раковите клетки, но и с тяхната резистентност към терапията.

Таргетното потискане на активността на този ген може да подобри чувствителността на тумора към химио- и лъчетерапия, смятат неговите откриватели.

Използван източник:

1. Wang L., Heidt D., Lee C. et al. Oncogenic function of ATDC in pancreatic cancer through wnt pathway activation and b-catenin stabilization. Cancer Cell 2009, 15(3): 207-219

http://www.cell.com/cancer-cell/home