МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/05/2009

Уважаеми колеги,

В началото на този месец ни очакват дълги празници. По този повод ви предлагаме статия за празничния сърдечен синдром (Holiday Heart Syndrome). Какво представлява този синдром и каква е причината за него, можете да четете в рубрика Кардиология.

За всички, които смятат да прекарат част от свободното си време в Интернет, предлагаме за първи път напълно свободен on-line достъп до цялото съдържание на нашата Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg).

МБD – голям информационен архив за лекари на български език, позволява бързото намиране на информация или на конкретна статия, публикувани във всичките излезли до момента броеве на списанията MD, Доктор D и Кардио D, по ключова дума (диагноза, име на медикамент или име на фирма).

Мотото на редакционните екипи на нашите списания е „да предложим на читателите си най-актуалната и полезна за клиничната практика медицинска информация в най-конкретизирания и лесен за четене формат!”

Добре дошли в МБD – ще намерите информация във всички сфери на медицината!

Приятно четене на МD и не забравяйте да се абонирате!