Спешна ангиография и перкутанна коронарна реваскуларизация


md 01/05/2009

Спешна ангиография и перкутанна коронарна реваскуларизация (PCI) след проведена ресусцитация поради сърдечен арест са необходими при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), независимо от техния неврологичен статус, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в списание Journal of American College of Cardiology (1). Въпреки липсата на категорични заключения за ползата от реваскуларизация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.